Home / Khutbah / Khutbah Bahasa Jawa: Haji Adalah Seruan Nabi Ibrahim AS

Khutbah Bahasa Jawa: Haji Adalah Seruan Nabi Ibrahim AS

السلام عليكم ورحمة الله
اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَكْمَلَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ شَرَائِعَ اْلإِسْلاَمِ، وَفَرَضَ عَلَى الْمُسْتَطِيْعِ مِنْهُمْ حَجَّ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ جَزِيْلَ الْفَضْلِ وَاْلإِنْعَامِ، وَوَعَدَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ بِأَنْ يَخْرُجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ نَقِيًّا مِنَ اْلآثَامِ، وَذَلِكَ هُوَ الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ الَّذِي لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ دَارُ السَّلاَمِ. أَحْمَدُهُ وَأَشْكُرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَفْضَلُ مَنْ صَلَّى وَحَجَّ وَزَكَى وَصَامَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ، وَعَلَى التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَا تَعَاقَبَتِ اللَّيَالِيْ وَاْلأَيَّامُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً أمَّا بعْدُ، فَيَآعِبَادَ اللهِ، أُوْصِيْكُمْ وَاِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ

Kaum muslimin jama’ah Jum’ah ingkang dipun rahmati Allah
Mangga kita sesarengan tansah netepi ajrih lan taqwa dateng Allah, kanti tansah netepi lan nuhoni dateng sedaya perintah lan dawuh dawuhipun, saha nebihi sedaya awisanipun. Ampun ngantos kumawantun nilar kewajiban lan nglirwaaken dawuh dawuhipun Allah, lan ugi ampun ngantos kumo wanton nerjang awisanipun Allah.wonten ing kawontenan kados menapa kemawon, tansah netepana taqwa lan ajrih dateng Allah, supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugerahan, kebahagyaan gesang saking ngarsa Dalem Allah Ta’ala, wiwit ing dunya ngantos dumugining akherat, Amiin.

Kaum muslimin jama’ah Jum’ah ingkang dipun rahmati Allah
Wulan menika inggih wulanipun sederek kita Islam sami persiapan bidal nuhuni pangundang-undangipun Khalilullah Ibrahim AS, nyampurnaake rukun Islam ingkang kaping gangsal inggih punika Haji wonten ing Baitullah. Ibadah haji punika ibadah ingkang terkesan ekslusif namung ibadahipun tiyang-tiyang ingkang gadah rizqi ingkang langkung saking kabetahanipun, ibadah ingkang prestise, ingkang wonten label ipun pak haji ibu hajjah. Sanes kaleh ibadah lintunipun. Sinahoso sregep anggenipun nglampahi shalat bahkan dipun jangkepi kalayan sedoyo shalat sunah mboten wonten ingkang paring label pak musholli ibu musholli, semanten ugi shiyam lan zakat. Mboten nate kito mireng tiyang ingkang ngedalake zakat lan nglampahi shiyam dipun paringi label pak shoim utawi pak zaki.

Ibadah haji menawi dipun westani ibadah ekslusif kagem tiyang sugih punika mboten 100% leres. Katah tiyang ingkang gadah rizki ingkang cekap bahkan langkung saking kabetahan haji ananging bandane taksih eman dipun dalake kangge sangu bidal haji. Semanten ugi ingkang sampun mlebet kuota haji ananging kenging cubo sakit utawi alangan sanese sehingga mboten sios nglampahi haji bahkan wonten ingkang sampun dugi tanah Makah ananging mboten saget wuquf ting Arafah sehingga hajinipun mboten dihukumi sah . Sak wangsulipun wonten maleh ingkang dipun tingali saking makaryanipun tiyang menika ketingal mboten mungkin saget berangkat haji, ananging atas fadhal saking Allah SWT saget ziarah tanah Haramain nglampahi ibadah haji. Nopo niku saking telatene anggen ipun nabung, utawi mboten ngangen saget bidal haji dzilalah angsal tugas pemerintah dados TPHI utawi TPHD sehingga saget berangkat haji tanpo biaya lan tanpo nunggu daftar tunggu ingkang tahun meniko kedah nunggu ngantos tahun 2038.

Haji punika leres fadhal saking Allah SWT. Namung tiyang ingkang jawabi panggilanipun Nabi Ibrahim ingkang saget anglampahi haji. Allah SWT sampun dawuh ing surat Al Hajj ayat 27:
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27)

“Undang-undanga sira Ibrahim marang menuso supoyo nglakoni haji. Mongko dewekne bakal nekani pangundangmu kanthi mlaku sikil lan kanthi nunggang unto seng kuru ingkang teko soko pejajahan kang adoh.”

Wekdal nampi dawuh saking Allah SWT, Nabiyullah Ibrahim AS matur:
يا رب، وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟
“Gusti, pripun carane kulo saget nyampeaken pangundang haji, suwanten kulo boten saget dumugi dateng sedanten menuso?”

Dipun jawab deneng Allah SWT: “Nadi wa’alaynal balagh” (Undang-undango siro, soal nekakno iku urusanku). Lajeng Nabi Ibrahim jumeneng wonten ing Jabal Abyl Qubays wonten pendapet ingkang dawuhno ing bukit shafa, woro-woro dateng sedanten menuso supoyo haji ing Baitullah kanthi dawuh “Hei kabeh menuso, saktemene pengeran sira kabeh sampun majibake haji ing Baitullah. Podo hajiho sira kabeh ing Baitullah.” Dipun ceritaake bilih gunung-gunung sami tunduk sehingga suwanten Nabi Ibrahim saget dumugi dateng sedanten wilayah bumi, lan Allah paring mireng dateng sedanten menuso ingkang takseh ing guwo garba utawi rahime ibue lan ing balung shulbi bapake. Sedanten saget midanget dateng pangundange Nabi Ibrahim AS, nopo niku watu, pasir lan wit-witan soho sinten mawon ingkang sampun ditetepake Allah saget nglampahi haji dumugi dinten kiamat kelawan mangsuli “Labbaykallahumma labbayk” (Ngestoake dawuh penjenengan, duh Allah, ngestoake dawuh panjenengan).

Kaum muslimin jama’ah Jum’ah ingkang dipun rahmati Allah
Kito mboten mangertos punopo wekdal Nabi Ibrahim paring undang-undang kita mlebet golongane tiyang ingkang mangsuli pangundange Nabi Ibrahim AS nopo mboten. Ampun namung songgo uwang nunggu fadhale pengeran, ampun rumahos ketuwan nunggu giliran, lan ugi ampun susah menawi tahun menika dereng saget budal ing tanah haram. Kewajiban kita namung ikhtiyar, nyambut damel ingkang sregep, ngempalaken sangune haji, wondene akhire saget budal haji nopo malah ketututan mati niku urusane gusti. Dumateng ingkang bade anglampahi ibadah haji toto niat, cawisaken sangu ingkang katah. Mboten wonten sangu haji ingkang langkung sahe tinimbang sangu taqwa. Ampun ngantos anglampahi rafats inggih punika omongan kotor ingkang narik dateng jima’, ampun ngantos ngampahi pendamel fasik lan ampun ngantos tukar padu nalikane haji. Allah SWT sampun dawuh ing surat Al Baqarah ayat 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197)
“Wulan haji punika wulan ingkang sampun maklum. Sinten tiyang ingkang sampun netepaken niat tindak haji, mongko ora keno nglakoni rafats, fasiq lan tukar padu wekdal haji. Pendamel sahe ingkang sira kabeh lampahi Allah mesti mersani. Podo cawis sanguho sira kabeh, mongko saktemene sak apik-apike sangu iku taqwa. Podo taqwaho sira kabeh hei wong-wong kang nduweni akal.”

Dawuh Rasulullah SAW wonten ing Musnad Imam Ahmad saking shahabat Jabir:
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قالوا يا رسول الله ما الحج المبرور قال إطعام الطعام وإفشاء السلام
“Haji mabrur ora ono piwales kejobo surga. Poro shahabat sami tanglet; Punopo niku Haji Mabrur? Nabi jawab; aweh mangan, nyebar keselametan”

Haji mabrur dijamin mlebet surga. Saget dados titen bilih tiyang kondur saking haji kok takseh mboten peduli dateng nasibe dulur, tonggo lan konco, bahkan kiwo tengene mboten raos aman saking lisane lan tumindake, mongko alamat hajinipun mboten mabrur utawi mboten maqbul. Wonten ingkang ngriwayataken bilih haji mabrur inggih punika haji ingkang mboten kecampuran duso sinahoso duso cilik.

Ingkang dereng saget nglampahi haji, takseh katah amal lintune haji ingkang saget kita lampahi lan istiqamahi. Shalate ampun ngantos dilirwaake, posone ditetepi, zakate dipenuhi supados sak mangke menawi angsal fadhal saking pengeran ngalampahi haji saget angsal predikat haji ingkang mabrur.

Mugi-mugi ingkang badhe nindaaken haji dipun pernahaken gusti Allah lan kondur mbekto predikat hajjan mabrura wa dzanban maghfura watijaratan lan tabor. Ingkang dereng mugi dipun paring gampil rizqi sehingga saget anglampahi ibadah haji. Amin.
بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَاِيَّا كُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِالْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِى هَذَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ, وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

 

KHUTBAH KEDUA

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبدُه ورسوله سيدُ الإنس والبشر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصجبه ما اتّصلتْ عينٌ بنظَر، وأذنٌ بِخَبَر. أما بعد
فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة  وحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما: إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يَاأَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اْلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ وَيَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ. اَللَّهُمَّ لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ جَمِيْعَ وُلاَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَانْصُرِ اْلإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَأَهْلِكِ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَأَعْلِ كَلِمَتَكَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.
اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمِحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفخشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسئلوه من فضله يعطكم ولَذكرُ اللهِ أعز وأجل وأكبر

Source: https://menarasunah.blogspot.co.id

(Visited 128 times, 1 visits today)

About admin yk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *